Fehrbach-Bebauungsplan

 

Erlenbrunn

Erlenbrunn


E 001 "Kreuzweg - Kaltenacker - Stoppelkuppe" mit Änderungen E 001a bis E 001k Hinweis

E 002 "Am nassen Placken" mit Änderungen E 002a bis E 002d    Hinweis

E 003 "Am Kreuzweg" mit Änderungen E 003a bis E 003b    Hinweis

E 101 "Am Torweg"   Plan;  Testfestsetzungen;  Begründung